Tellimuse esitamine

Märkige, kui tellite teenuse ettevõttena/asutusena
Juhatuse liige, volikiri või muu
Kui erineb Tellija aadressist

Tellimuse esitamisel ei ole vaja kuhugi krediitkaardi andmeid sisestada.

Tellimus edastatakse otse meie vastava valdkonna inimesele, kes tegeleb sellega hiljemalt 48 tunni jooksul alates tellimuse esitamisest. Tulenevalt suurest nõudlusest võib tellimuse täitmisele võtmine kesta ka kauem. Soovitav on tellimus esitada esimesel võimalusel.

Tellimuse esitamine tähendab lepingulisse suhtesse astumist. Vajadusel täpsustage asjaolud enne tellimuse esitamist. Juriidiliste küsimuste lahendamisel juhindutakse Eesti Vabariigi  Võlaõigusseadusest.