Taavi Eilat

Tere Taavi Eilat

Pealtnägija saade

taavi.eilat@err.ee

+

Oled õiget asja ajamas.

Saame kommenteerida kogu tohuvabohu järgmiselt.

On uskumatu, milline korruptsioon, ringkäendus, segadus ja ka otsene sadism valitseb ametnikkonnas, nii kohalikul tasandil, ministeeriumites ja kahjuks või siis ka oodatult isegi õiguskaitseorganites.

Loomulikult, ilmselt enamus neist on siiski tublid, töökad ja ausad inimesed, kuid seda enam paistavad tõrvatilgad silma.

Ametnik võib inimese pihuks ja põrmuks teha, nokkida teda aastaid, hävitada tema ja lähikondsete tervist ja hingerahu. Eks neid juhtumeid on ju palju ajakirjandusest läbi käinud, kus mikro- ja väikeettevõtjad on pankrotistunud, isegi surnud, kui üliagar või siis lihtsalt julmur ametnik neid näppima kipub. Loomulikult mingit vastutust ametnikel ei ole.

Aastaid kestvad lugematud kaebekirjad, vihjed ja märgukirjad ja nn menetlused. Mõnes omavalitsuses on isegi naerdud, kaua me vastu peame.

Ametnik ajab igat komakohta taga, iga vea lubab teatada nn õiguskaitseorganitele. Samas palki oma silmas ei nähta. Ilma erialase hariduseta ametnikud teostavat järelevalvet ning sellele tähelapanu juhtimist võetakse, kui ähvardamist ja solvangut. Kõik materjalid loomulikult salastatakse 75 aastaks.

Räägitakse mingitest üleelamistest, aga meie üleelamised?

Ei kohkuta ära isegi fabritseeritud kaebuste tegemisest. Küll keegi liikus ja astus valesti, mõjus nö familiaarselt, solvas, ähvardas ja andis midagi mõista. Tekib küsimus, kui kibestunud ja väike hing peab sellise ametniku sees olema?

Subjektiivsete tundmuste ajel alustatud menetlust venitati maksimaalselt pikaks, et meid ruineerida, sundida kokkuleppele, varjamaks tõendite puudumist.

Nüüd aga ka fakti- ja tehniliste asjaolude juurde.

Tõsi ta on, meil on olnud palju objekte, oleme olnud tublid. Oleme teinud nii väiksemaid- kui ka suuremaid töid. Meie töid on hinnanud ehitus- ja omanikujärelavalve, kohalike omavalitsuste ehitusalased järelevaatajad ning eks ka oma uudistava pilgu ole meie töödele suunanud meie töödes komakohti otsiv ametnik.

Tuleb tõdeda, et ühtegi märkust pole meile tehtud.

Märkust, mida saaks käsitleda juriidilise aktina. Aastate jooksul on olnud vaidlusi, täpsustusi, ümbertegemisi jne. kuid see kõik on küllaltki tavapärane ehituslike protsesside asjaajamise juures.

Kui kõik on lõpuks korda saanud, vastu võetud kohaliku omavalitsuse ametniku poolt, siis ei ole ühtegi märkust meie tööde kohta tulnud, ei energiamärgiste, ei radoonitaseme mõõtmiste ega ka muude meie poolt pakutavate teenuste kohta.

Juhime tähelepanu ka asjaolule, et oleme tegutsenud peamiselt peatöövõtjana, kes oma teenuseid tellib mikroettevõtjate käest, tihti nn ühemehefirmade käest. Energiamärgiste väljastamine on rangelt reglementeeritud, ilma pädevuseta isik ei saa üldse koostada ega ka lisada energiamärgist Ehitisregistrisse. Radoonitaseme mõõtmine on aga veel kutse omamisnõudega reguleerimata.

Jõuame nüüd edasi aktiivse vene poisini.

Stanislav Popkov tal nimeks on. Sarnaselt ametnikuga ei saa ta rahu, aastaid, aastaid teeb kaebusi ja laimukirju, saadab ringkirju, otsib väiksematki viga.

Küll on postitatud meie kohta erinevatesse foorumitesse ja ajaleheartiklitesse halvustavaid kommentaare, on mindud isegi nii kaugele, et on meie nimel postitatud kommentaare, saadetud kirju laiali. Loomulikult on eesmärgiks olnud meist halva kuvandi loomine, meile kahju tekitamine. Kommentaarides on kutsutud ülese ka otsesele vägivallale meie vastu, ka lapsi ei ole rahule jäetud. Sai pöördutud nn politseisse, menetlust ei alustatud.

Mis aga veelgi hullem, Stanislav koos oma kamraadidega on laskunud ka konkreetse füüsilise vägivallaga ähvardamiseni. Lähedaste ähvardamiseni. Vene keelsed meeshääled helistavad hilisõhtul ja lubavad tappa, teatavad SMSiga sinu ema aadressi jne. Politsei menetlust ei alusta. Küll saadetakse aga mittealustamise teate nii, et ka Stanislav saab teada meie koduse aadressi.

Aega möödub, jälle ähvardused, pöördume politseisse, koomilisel kombel tuleb sisuliselt kohe momentaalselt prokuratuurist mittealustamise teade. Kaebame edasi, alustatakse kriminaalasi, kedagi välja ei kutsuta, kriminaalasi lõpetatakse. Lõpetamise põhjuseks õeldakse, et neid kõnesi ja SMS pole meile tulnudki. Uskumatu! Tellime ise digiallkirjastatud väljavõtte Teliast. Kõik kõned ja SMSid on seal kirjas. Teeme kaebuse Riigiprokuratuuri, menetlus taastatakse. Meid aga jällegi välja ei kutsuta. Kutsutakse Stanislav koos oma kamraadiga, kes loomulikult ütlevad, et midagi nad pole teinud. Menetlus lõpetatakse.

Tuleb märkida, et oleme lõpuks ka vaadanud, mis töid see Popkov oma rohkete firmadega (AB Standup OÜ, Tüüpprojekt OÜ, Climatehouse OÜ jne.) ka ise teeb. Aastaaruanded on esitamata. Arvutuslikud vead on sees, näiteks energiamärgistes, meie märkustele Tehnilise Järelevalve Amet isegi ei vasta, kuigi seadus seda nõuab. Kas Popkov on kukk? Samuti on ettevõtted registreeritud valeaadressidele, ilmselt oma klientide eksitamiseks (NB! 27.04.2018 on Popkov asjad korrigeerinud).

Kuidas on kõik selline kamarajura võimalik? Ei tea. Kui see pole ringkäendus ja korruptsioon, siis mis see on?

Vaatamata kõigele oleme jõudumõõda tegutsenud. Väikese hingega tegelaste viha on aga järjest kasvanud. Nad ei või vaadata, kui kellegil teisel hästi läheb. Vaatavad ikka veel hingitseme.

Väikse hingega tegelastele ei anna rahu, kui midagi ellujäämiseks ja peretoitmiseks ette võetakse. Kummalisel kombel sätitakse ka nn menetluste ja meediarünnakute aktiivsed perioodid meie ja meie lähedaste sünnipäevade ajale.

+

Sellised lood, oleme rääkinud.

Tervitades

ÜHINENUD EKSPERDID