Radoon

Radoon on värvitu ja lõhnatu looduslik radioaktiivne, õhust raskem gaas. Mõõtühikuks on Bq/m³ (bekerell kuupmeetri kohta).

Teostame radoonitaseme mõõtmisi nii maapinnast, kui ka ruumiõhust ning rendime ka radoonitaseme mõõtjat.

Radooni peetakse suurimaks hingamisteede haiguste ja kopsuvähi tekitajaks maailmas sealhulgas ka Eestis, kus aastas haigestub umbes 100-150 elanikku kopsuvähki tulenevalt radoonist nende elukeskkonnas. Erilise riski alla on suitsetajad, tingituna suitsetamise ja radooni sünergilisest efektist.

Eesti kuulub Euroopa Liidus viie kõrgema radooniriskiga maa hulk, kõrge radoonitase on probleemiks kolmandikul Eesti pinnasest. Eriti puudutab probleem alasid Põhja-Eestis, Narvast Pakri saarteni.

100 Bq/m³ Rn sisalduse tõus eluruumide siseõhus suurendab kopsuvähi haigestumise suhtelist riski 16% võrra (Geoloogiakeskuse hinnangul).

Uusehitiste projekteerimine ja ehitamine radooniohtlikutes alades on reguleeritud Eesti Standardis nr EVS 840 : 2017. Standardis määratletakse ka tasemed radooniohtlikuse hindamiseks maapinnast pinnaseõhus mõõtmisel.

  

Vastava standardi järgi liigitatakse radoonisisaldust maapinnas (pinnaseõhus) järgmiselt:

 • madal tase – radoonisisaldus pinnaseõhus alla 10 000 Bq/m³ (10 kBq/m³)
 • normaalne tase – radoonisisaldus pinnaseõhus 10 000 – 50 000 Bq/m³
 • kõrge tase – radoonisisaldus pinnaseõhus üle 50 000 Bq/m³ (üle 50 kBq/m³)

Mõõtmisel maapinnast kasutame nii otse- kui ka arvutuslikku metoodikat.

Maapinnast mõõtmine on peamiselt vajalik enne hoone ehitamist, et vajadusel võtta kasutusele ennetavad meetmed.

Aasta keskmine radoonisisaldus ruumiõhus peaks olemasolevates elu-, puhke- ja tööruumides olema väiksem kui 300 Bq/m³ (EL Euratom 2013/59).

Viime radoonitaseme mõõtmisi läbi ruumiõhust nii kiir- (24 tundi), lühiajalisel (7 päeva), kui ka pikal meetodil (2-3 kuud). Mõõtmised viime läbi nii aktiivsel (enamasti lühiajalised), kui passiivsel meetodil (enamasti pikaajalised).

Ruumiõhust mõõtmine on vajalik juba olemasolevas hoones olukorra kindlakstegemiseks. Hiljemalt 1. juuliks 2023 peavad 37 Eesti omavalitsuses tegutsevad tööandjad mõõtma ära radoonitaseme tööruumides. Kui see on lubatust kõrgem, siis tuleb neil õhus olevat radoonitaset töötajate tervise huvides vähendada.

Mõõtmised peaksid kestma vähemalt kaks kuud ajavahemikul 1. novembrist kuni 30. aprillini. Ajapikku võivad tekkida hoone vundamenti näiteks praod, mille kaudu radoon maapinnast tööruumidesse pääseb. Seetõttu tuleks mõõtmisi korrata vähemalt iga 10 aasta järel.

Pakume ka radoonimõõtja renti !

Oleme koostanud ligi 1 000 radoonitaseme mõõdistust.

Mõned objektid:

 • Riigi Kinnisvara (Ühendministeeriumi hoone)
 • Tallinna Vangla
 • Kalevi keskstaadion
 • Ämari lennuväli
 • Eesti Maaülikool (spordihoone)
 • Tartu Ülikool (keemialabor)
 • Terviseamet (peahoone)
 • Jõgeva Kohtu- ja Politseihoone
 • Tallinna Kohtumaja (Lubja tn)
 • Vabariigi Valitsus (Stenbocki maja)
 • Ameerika Ühendriikide saatkond Helsingis
 • Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (büroohoone)
 • Mustamäe Linnaosavalitsuse peahoone

Artiklid:

Maa-alused kääbused põhjustavad siiani surma …

Bekerellides mõõdetakse surmakiirgust