Müra

Müra on heli, mis koosneb suurest hulgast erineva kõrgusega ja tugevusega lihtsatest toonidest ning avaldab häirivat või tervistkahjustavat mõju organismile.

Teostame müra mõõtmist elu- ja töökeskkonnas.

Müra mõõtmisel kasutame ühekordse mürataseme fikseerimisel kohtmõõtjaid ning müratasemete mõõtmiseks pikemal perioodil kasutame logertüüpi mõõteriistu. Logertüüpi mõõteriist võimaldab mõõta müra pikema perioodi jooksul ning esitada mõõtmistulemused näiteks 5 minutiliste vahedega.

Mürataseme saab välja selgitada kas objekti helirõhu- ehk müratasemeid mõõtes või arvutusmudelit kasutades. Valik oleneb muuhulgas uuringu kasutusotstarbest ja kas on tegemist juba olemasoleva olukorraga või seda alles projekteeritakse.

murakaart

Müra, mis ei ole olme-, meelelahutusasutuste-, töökeskkonna-, ega riigikaitselise tegevusega seotud müra on välismüra ning seda reguleerib atmosfääri õhu kaitse seadus .

Koos partneritega viime läbi ka:

 • detailplaneeringute mürauuringuid
 • müraleviku muutumise prognoosimist
 • lahenduste väljapakkumist müra mõju vähendamiseks
 • mitmesugused mürauuringud KMH-de ja KSH-de raames
 • strateegiliste mürakaartide koostamist

          

www.akukon.ee

Samuti teostame:

 • üldisi keskkonnamüra (taustfooni) mõõtmisi
 • liiklusmüra mõõtmisi
 • müra allikate müraemissiooni/müra võimsustaseme mõõtmisi (näiteks tööstusmüra allikad)

               

www.enviroment.ee

Hindame ka heliisolatsiooni taset.

www.jogioja.ee

Oleme teostanud ligi 300 müramõõdistust.

Mõned objektid:

 • Taktikalise laskmise keskus
 • Tallinna Vangla
 • Tallinna Katusekino
 • Aravete biogaasihoidla
 • Valio tootmishoone
 • Hekotek ladu
 • Soome Välisministeerium
 • Öpik büroohoone

Artikkel:

Kes lahendab müraprobleemi ?