Mis on termograafia ?

Inimesele nähtamatut infrapunakiirgust kiirgavad kõik objektid, mis on temperatuuriga üle –273 °C. Infrapunakaamera suudab tuvastada ning pildi kujul esitada mõõdistatava objekti soojad ja külmad piirkonnad, mis teeb infrapunakaamerast väärtusliku diagnostikatööriista mitmel tööstusalal, kuna see suudab leida probleeme, mis ei ole nähtavad palja silmaga, hinnata kiirelt kahjusid ja teha ennetavat kontrolli ning enamasti seda kõike ilma midagi lahti võtmata.

Ehitusliku termoülevaatuse tegemiseks on soovitav 15ºC sise- ja välistemperatuuri vahe. Seega, kui hoones sees on +20ºC, võib termoülevaatust teha +5ºC välistemperatuuri juures. Suurema temperatuuride vahega on termopiltide kontrastsus suurem, kuid lekete hindamisel kvalitatiivset vahet ei ole.

Teostades termografeerimist ehituses näitab välisfassaadi termopilt:

 • seinapinna temperatuuride ebaühtlust
 • kui palju erineb konkreetsete seinaosade soojusjuhtivus (välisseina pinnatemperatuuri põhjal hinnangut andes)
 • seinal probleemseid kohti
 • kuhu on kogunenud niiskus (pildil tumeda laiguna)
 • konstruktsioonist tulenevaid külmasildu ja muid soojalekkekohti
 • aknaklaaside ja -raamide temperatuure
 • lubab hinnata nende soojusjuhtivust

5555

Siseruumi termopilt omakorda näitab:

 • külmade seinaosade paiknemist ning nendega seotud kondenseerumise ja hallituse tekkimise riski (külmad seinaosad viitavad halvasti paigaldatud või märgunud soojustusele)
 • selgepiirilisi külmasildu, mis on tekkinud konstruktsioonivigade või tehnopaigaldiste tõttu
 • akende ja aknapõskede temperatuuri ja lubab anda hinnangu nii akende kui nende paigalduse kvaliteedile
 • seinal probleemseid kohti, kuhu on kogunenud niiskus või kus on tekkinud veekahjustus
 • õhutiheda ehitamise puudumisest tulenevat külma õhu liikumist ruumis, sh akende ja nende paigalduse õhutihedust
 • küttekehade või päikesekiirguse mõju seinatemperatuuridele ja üldisele ruumimugavusele
6666
Kuigi meil siin Eestis räägitakse infrapunatehnoloogiast ehk termograafilisest metoodikast peamiselt ehitusvaldkonnaga seoses, on maailmas infrapuna- ehk termokaamera kasutusel väga paljudes valdkondades. Mõned valdkonnad ja probleemid, kus termograafiat kasutatakse: soojalekete, energiakadude ja kehva isolatsiooni kindlakstegemine elektrikilpide ja alajaamade ülevaatus niiskuskahjustuste kindlakstegemine tootmisprotsesside jälgimine põrandakütte torustike kontroll arvutiparkide koormuse testimine põletike uurimine veterinaarias ja humanitaarmeditsiinis militaar-, pääste ja turvarakendused meditsiin jne…

 y