Radoonitaseme mõõtmiseks valmistumine ning selle läbiviimine

Tagamaks mõõtmistulemuste täpsus on teatud tingimused, mis peaksid olema täidetud radoonitaseme mõõtmist läbi viies.

Ruumides, kus toimub tavapärane elutegevus, oleks vajalik arvestada järgmiste asjaoludega terve testimisperioodi ajal:

  • Kõik uksed ja aknad peaksid olema kinni ligi 12 tundi enne mõõtmisega alustamist. Kui uksed ja aknad on lahti testimisega alustamisel, ei ole adekvaatsed mõõtetulemused tagatud.
  • Välisuksi ei tohi lahti hoida, liikudes sisse ja välja, tuleks uksed kiirelt sulgeda.
  • Mõõteaparaate tuleb hoida korralikult, lõhkudes need, ei ole mõõtetulemused õiged 🙂
  • Ventilatsiooonisüsteem peaks olema oma tavapärasel tööreziimil ning lisaõhupuhureid ei tohi käivitada
  • Kaminad ja ahjud peaksid olema suletud/mittetööreziimil

Kui need tingimused on täidetud saab tulla kohale ja paigaldada analüsaatori / analüsaatorid. Testitava ala suurus ning ruumide arv määrab kasutatavate analüsaatorite arvu.

  • Analüsaatorid paigaldatakse kas esimesele korrusele või siis vastavalt eraldi kokkuleppele eri ruumidesse hoone eri osades. asukoht peab olema selline, kus detektorit ei liigutata ega kaeta esemetega ja mis ei asu otse akna või ukse juures. Samuti ei paigaldata detektorit ventilatsiooniava, radiaatori või muu soojusallika lähedusse (nendest asetada vähemalt 2 m kaugusele). Seinast on soovitav detektor asetada vähemalt 25 cm kaugusele.
  • Analüsaatorid on paigaldatuna 48 tundi, 7 päeva, 1 kuu või 2 kuud, sõltuvalt, milline testperiood on valitud
  • Peale testperiooid lõppu saadetakse analüsaator / analüsaatorid postiga tagasi või siis tullakse neile järgi
  • Koheselt, kui analüsaator / analüüsaatorid on tagastatud, alustatakse analüüsi
  • Kui tulemused on kindaks tehtud, edastatakse need tellijale

Kuna tihti hoone eri osad võivad olla tasemelt erineva õhukindlusega, siis ka radoonitase ühe hoone eri ruumides enamasti teatud ulatuses erineb.

Kui mõõdistus viiakse läbi aktiivsöe meetodil detektoritega, siis tuleks veel tähele panna järgmist:

Detektorid on pakitud õhukindlatesse alumiiniumpakenditesse. Lõigake need servadest lahti ning võtke detektorid välja. Jätke pakend alles.

Märkige endale ülesse detektori number (asub pakendi all) ja selle pakendist väljavõtmise kuupäev.

Detektorit ärge avage. Õhk pääseb detektorisse korgi vahelt. Detektor paigaldage ruumi, kus inimesed peamiselt viibivad. Parema ülevaate saamiseks on mõtet teostada mõõtmine mitmes toas. Kui esimese korrusel kahte pidevalt kasutatavat ruumi ei ole, võib teise detektori panna ka teisele korrusele. Märkige aga igal juhul endale ülesse, mis detektor mis tuppa ja mis korrusele läks.

Mõõteperioodi lõppemisel fikseerige kuupäev, pange detektorid samadesse esialgsetesse pakenditesse ning sulgege need õhukindlalt (nt teibiga).

Detektor/id tuleks tagastada võimalikult kiirelt peale nende pakenditesse sulgemist, kuna detektorid mõõdavad edasi kuni nende analüüsimiseni.

Mõõtmise kiireks ja kvaliteetseks hindamiseks palun täitke ja pange detektoriga/tega kaasa Infoleht.