KKK

Energiamärgis

Millist energiamärgist vajan ?

Olemasolevatele hoonetele hetke seisu hindamiseks ning enamasti võõrandamistehingu raames on vajalik tarbimisandmete põhine energiamärgis.

Teostatavate renoveerimistööde tulemi hindamiseks ning ehitus- ja kasutusloa taotlemiseks on vajalik projektdokumentatsioonil põhinev energiamärgis.

Kas panete energiamärgise ülesse ka Ehitisregistrisse ?

Jah, paneme.

Mis kujul esitatate meile energiamärgise ?

PDF kujul e-postiga.

Kes näevad energiamärgist Ehitisregistris ?

Peale aktiviseerimist, näevad seda kõik, kes tahavad.

Energiamärgis on mulle saadetud, peaks olema registris, kuid ma ei näe seda, miks ?

Kas arve on tasutud? Samuti tuleb vaadata, kas otsite õige energiamärgise tüübi alt, kas otsite õige energiamärgise kinnitamise kuupäeva alt, õige väljastaja nime alt, kas otsite õige aadressi alt, kas on kindel, et ametnik on energiamärgise omakorda kinnitanud.

Tarbimisandmete põhine energiamärgis

Mitme aasta energiatarbimine on vaja arvutusteks esitada ?

Piisab viimase täiskalendriaasta andmetest.

Kui mul tarbimisandmed üldse puuduvad, kuidas siis saab energiamärgise ?

Siis tuleb need andmed tuletada või rakenda vastava valdkonna määruses olevaid suurusi.

Kas energiamärgise koostamiseks tuleb tuleb ka hoone ülevaadata ?

Ei, seda ei ole vaja, kui esitatud lähteandmed on piisavad.

Kas elektritarbimine tuleb ka esitada kuigi sellega ei köeta ?

Jah, tuleb ka esitada.

Kui kiirelt saab energiamärgise ?

2-4 päevaga alates lähteandmete esitamisest.

Projektdokumentatsioonil põhinev energiamärgis

Mis lähteandmed peab esitama ?

Vaja oleks projekti seletuskirja (mis annab muuhulgas ka infot kütte (mis liik, mis kütus, kuidas soojus jaotub)- ja ventilatsioonilahenduse (mis tüüp) ning piirete ja avade spetsifikatsioonide ja pindade kohta), lõikeid ja vaateid (DWG formaadis) ning asendiplaani. Palun ka lisada võimaluse korral joonkülmasildade pikkused. Loomulikult vajame ka infot köetava- ja netopinna kohta.

Kõik andmed tuleb esitada koos.

Kui kiirelt saab energiamärgise ?

3-14 päevaga alates lähteandmete esitamisest.

Kas eelprojekti staadiumis olev dokumentatsioon sobib ?

Jah, sobib.

Termograafiline analüüs

Mis ilmastikutingimused on sobivad termograafilise analüüsi läbiviimiseks ?

10-15 C võiks olla sise- ja välistemperatuuride vahe.

Väliskeskkonnas pildistades on isegi tähtsam, et ei oleks suurt vihma ega ka otsest päikesevalgust pindadele.

Kas termograafia on vajalik kasutusloa taotlemisel ?

Ei ole. Selleks on vajalik energiamärgis. Küll on aga mõistlik tellida termograafiline analüüs täiendavalt.

Kas termograafia abil esitatakse ka mingid täpsed renoveerimistööde ettepanekud, mis näitavad ära palju nende elluviimisel ka sääst rahalises mõttes on ?

Ei, selle jaoks on olemas energiaaudit.

Mis sisaldub hinnas ?

Transport, mõõdistus, analüüs ja raport.

Millest raport koosneb?

 • Sisukord
 • Eessõna
 • Mõõtmise asukoht
 • Mõõtmise eesmärk
 • Mõõtmise kuupäev
 • Mõõtmiste teostaja
 • Mõõtmiste tellija
 • Mõõtmiste ajal olnud ilmastikutingimused
 • Mõõtmisel kasutatud tehnika
 • Pildimaterjal (seest- ja väljast)
 • Mõõtmiste kokkuvõte

Kuidas käib tasumine?

Arve alusel, kas ülekandega või sularahas, aeg ajalt ka kaardiga.

Radoonitaseme mõõtmine

Kas annate ka soovitusi, kuidas radoonitaset vähendada ?

Jah, anname.

Kas ise tuleb teha mingeid ettevalmistusi ?

Adekvaatse mõõtetulemuse saamiseks pole mõtet paar päeva enne ja ka mõõdistuspäevadel tavapärasest rohkem tube tuulutada, seda juhul, kui on tegemist ruumiõhust radoonitaseme mõõtmisega.

Mis sisaldub hinnas ?

Transport, mõõdistus, analüüs ja raport.

Millest raport koosneb?

 • Sisukord
 • Eessõna
 • Mõõtmise asukoht
 • Mõõtmise eesmärk
 • Mõõtmise kuupäev
 • Mõõtmiste teostaja
 • Mõõtmiste tellija
 • Mõõtmiste ajal olnud ilmastikutingimused
 • Mõõtmisel kasutatud tehnika
 • Mõõtmiste kokkuvõte
 • Mõõtepunktide asukoht
 • Kasutatud tehnika  kalibreerimistunnistus

Kas pakute ka radoonimõõtja renti ?

Jah, pakume. Ruumiõhust mõõtmiseks.

Kas radoonimõõtja rendi puhul on vajalik ka tagatisraha tasumine?

Jah, on vajalik. Täpne summa on toodud välja konkreetse toote juures.

Kas radoonimõõtja mõõdab juba kättesaades radoonitaset?

Mõõteriista kätte saades see juba möödab radoonitaset.
Mõõdistusprotsessi ei saa välja lülita muidu, kui patareid eemaldades.
Enda objektil mõõtmisega alustamiseks tehke mõõteriistale restart, vajutades selleks tagaküljel olevat auku, näiteks pastakaga, üks sekund. Peale restarti tuleb esimene näit ette ca 48 tunni pärast.
 +
Peale toote kättesaamist, kontrollige palun toote seisukorda. Veenduge, et tootel ei ole väliseid defekte. Hilisemaid pretensioone toote väliste defektide osas ei rahuldata. +
 +
Kuidas mõõteriista tagasi saata?
 +
Tagastamiseks tuleb seade postitada tagasi, kasutades selleks pakiautomaate.
Palun saatke tagasi turvaümbrikus.
Kui tagastamine hilineb 2-3 päeva üle tellitud perioodi, arvestatakse, et uus tasuline periood on alanud.

Mürataseme mõõtmine

Kas saate mõõtmised läbi viia kohe või saate ka teatud perioodi jooksul mõõta ?

Saame teha mõlemat.

Mis on hinnaks, kui objektil on vaja mõõta mitmest kohast ?

Hinna sees on kuni 3 punkti.

Mis sisaldub hinnas ?

Transport, mõõdistus, analüüs ja raport.