Energiamärgis

Energiamärgis on dokument, mis väljastatakse projekteeritavale või olemasolevale sisekliima tagamisega hoonele ja mille eesmärgiks on anda teada, milline on selle hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energiatarbimine.

Koostame energiamärgiseid olemasolevatele- ja projekteeritavatele hoonetele.

Olemasolevale hoonele väljastatava energiamärgise eesmärgiks on kokkuvõtlikult anda teada, milline on selle hoone tegelik energiatarbimine võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega. Arvutused põhinevad reaalsetel tarbimisandmetel.

Projekteeritavale hoonele väljastatava energiamärgise eesmärgiks on anda teada, milline on selle hoone projekteeritud energiavajadus standardkasutusel.

Energiatõhususe miinimumnõuetele vastavust tõendatakse energiamärgisega.

Alates 1. jaanuarist 2009 on olemasoleva kinnisvara müümisel või rendile andmisel kohustus ostja või rendilevõtja nõudmisel esitada energiamärgis. Igal juhul on kohustuslik energiamärgis aga uute hoonete puhul. Alates 09.01.2013 on energiamärgise esitamine kinnisvara võõrandamise või rendileandmise kuulutuse juures kohustuslik.

Energiamärgis kehtib projekteeritavate hoonete puhul kuni 2 aastat, peale seda tuleb energiamärgist uuendada. Tarbimisandmete alusel koostatava energiamärgise kehtivus on 10 aastat, kuid tuleb uuendada peale ehitise olulist renoveerimist. Hiljem antud energiamärgis tunnistab varem samale hoonele või hoone osale antud energiamärgise kehtetuks.

Oleme väljastanud energiamärgiseid paljudele erinevatele hoonetele: spordiklubidele, hotellidele, kaubanduskeskustele, koolimajadele, lasteaedadele, muuseumidele, restoranidele, sadamahoonetele, sotsiaalmajadele, büroohoonetele, laohoonetele, tööstushoonetele, kortermajadele ning eramutele.

Oleme väljastanud üle 1 000 energiamärgise.

Mõned kliendid:

  • Riigi Kinnisvara AS
  • Soome Maja AS
  • Merko AS
  • Amhold AS
  • Eesti Olümpiakomitee

Artikkel:

Energiamärgis – mis ta on  ning kuidas seda endale saada