Energiaaudit

Energiaaudit on protseduur, mis selgitab, kuidas hoones kasutatakse energiat  ja kuidas saaks seda teha energiat säästlikumalt tarbides.

Koostame energiaauditeid koos termograafilise analüüsi ja energiamärgise väljastamisega.

Energiaaudit toob esile renoveerimistööde prioriteedid koos saavutatava energiasäästu ja tasuvusarvutustega. Energiaauditi raames koostatakse hoone soojusbilanss enne ja pärast võimalike säästumeetmete elluviimist.  

Koostame energiaauditeid vastavalt Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Tallinna Tehnikaülikooli poolt väljatöötatud energeetilise auditeerimise juhendmaterjalile.

energyaudit

Energiaauditi tulemuseks on konkreetne loetelu energiasäästumeetmetest ning abinõudest hoones energiasäästu saavutamiseks. Energiasäästumeetmed on esitatud erinevate säästupakettidena, alustades minimaalsest lahendusest kuni maksimaalse lahenduseni, et siis saaks valida nende hulgast vastavalt soovidele ja rahalistele võimalustele.

Lisaks energiasäästu lahenduste pakkumisele vaadatakse energiaauditi teostamise käigus üle ka piirdetarindite, ventilatsiooni-, kütte- ja elektrisüsteemide olukord ning vajadusel antakse renoveerimise soovitusi. Energiaauditi abil on võimalik koostada hoone põhjalik ning vajadusel pikaajaline renoveerimise kava. 

Energiaaudit on alles esimene samm energiasäästlike lahendusteni. Pakume lisateenusena fondidest raha taotlemist ja tööde läbiviimist hõlbustavat projektijuhtimise teenust, mis sisaldab koostöös tellijaga projekteerija ja ehitaja leidmist ning ehitustööde omanikujärelvalvet.

Oleme koostanud ligi 500 energiaauditit korteriühistutele, samuti avalikele- ning tööstushoonetele.

Mõned objektid:  

  • Tallinna Sadam AS peahoone
  • TTÜ Üliõpilaskodu
  • Vasalemma Põhikool
  • Lümanda lasteaed
  • Elering AS peahoone

Artiklid:

Energiaaudit ei ole kunagi standardprotsess

Energiaaudit leiab suurte arvete põhjuse