Tere !  

 

Aitame Sind erinevate ehituslike ekspertiisidega.

Teostatavate ekspertiiside ring algab termograafilise analüüsiga, jätkub energiamärgiste ja energiaaudititega ning lõppeb radooni- ja mürataseme mõõtmistega.

Osa teenuseid viime läbi ise, osade jaoks kaasame sobivad oma laiast partnerite võrgustikust.

Oleme oma kogemuste ning asjatundlikkusega teile abiks. Teeme tihedat koostööd Tehnilise Järelevalve Ameti, Keskkonnaministeeriumi ning Terviseametiga. Meie eksperdid omavad kutsetunnistust, meie hinnaklass on paindlik ning me tegutseme üle Eesti ning vajadusel ka piiri taga.

Oleme tegutsenud ligi 12 aastat.

Selle ajaga oleme väljastanud üle 1 000 energiamärgise nii olemasolevatele, kui ka projekteeritavatele hoonetele. Samuti oleme koostanud üle 1 000 energiaauditi ja termograafilise analüüsi.

Meie spetsialistid on läbiviinud üle 500 radoonitaseme mõõtmise nii ruumi-, kui ka pinnase õhus. Oleme koostanud ligi 300 mürataseme mõõdistust.

Tervitame oma seniseid ja uusi kliente ning koostööpartnereid !

Soovitaja:

Töö on kiire ja täpne, usaldame neid juba 7 aastat !

Prokuratuuri kits

Stanislav Popkov, AB Standup juhatuse liige